Wykonawstwo sieciowe

Wykonywanie robót budowlano montażowych w oparciu o najnowsze rozwiązania katalogowe i nowoczesne technologie w zakresie: Budowa i montaż stacji transformatorowych własnej produkcji typu UK 1700 – 28 i UKL – 3119.

więcej

Eksploatacja urządzeń energetycznych

Specjaliści i pracownicy wydziału eksploatacji wykonują następujące prace: oględziny, przeglady, pomiary, ekspertyzy, modernizacje oraz rozbudowy.

więcej

W dniu 20 stycznia 2015 roku, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany nazwy Spółki z Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. na

ENEA Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasze oddziały

Bydgoszcz
Gniezno
Gorzów Wlkp.
Leszno
Piła
Poznań
Szczecin
Zielona Góra
WiNN
Transportu

Mapa

Przetargi  

.